Hoe schrijf je een brief?

Schrijven

Het is belangrijk om een goede brief te kunnen schrijven. In sommige gevallen is het namelijk nodig om een bericht te sturen door middel van post. Veel mensen zien dit als iets ouderwets. Echter kan het iets leuks zijn om te doen. Niet iedereen weet echter hoe je een brief schrijft. 

De soort brief

Op het moment dat je een brief wilt schrijven, is het als eerste belangrijk om te kijken naar de soort brief die je wilt schrijven. Er zijn namelijk twee soorten brieven die je kunt schrijven. Zo heb je een zakelijke brief en een commerciële brief. Voor beide kan het handig zijn om te weten hoe je dit aan moet pakken. 

Zakelijke brief schrijven

In het dagelijks leven zul je vooral te maken krijgen met de zakelijke brief. Dit komt omdat deze nog redelijk vaak gebruikt wordt. Vooral als je contact hebt met een bedrijf is het belangrijk om te weten hoe je dit aan moet pakken. Het schrijven van een zakelijke brief kan er voor zorgen dat je aangenomen wordt bij een bepaald bedrijf of onderneming. 

Een zakelijke brief is bedoeld voor iemand waar je een zakelijke relatie mee hebt. Dit kunnen verschillende soorten relaties zijn. De stijl en de inhoud van de brief moeten formeel geschreven worden. Hierdoor is het belangrijk om niet te persoonlijk en niet te vriendschappelijk te schrijven. Dit is namelijk iets waar een bedrijf je op af kan wijzen. Verder moet je ook niet boos of onbeleefd over komen. 

Het doel van een zakelijke brief

Een zakelijke brief heeft altijd een duidelijk doel. In de meeste gevallen is dit het krijgen van informatie in de vorm van informatie over een opleiding, een product of abonnement. Verder is het ook mogelijk om in een zakelijke brief een bezwaar in te dienen. 

Echter is er nog een derde vorm van een zakelijke brief die veel gebruikt wordt. Deze vorm is één van de belangrijkste vormen om onder controle te hebben. Dit is namelijk de sollicitatiebrief. Hierdoor kun je namelijk aangenomen worden door een bedrijf. 

Het schrijven van een zakelijke brief

 Op het moment dat je een zakelijke brief gaat schrijven, krijg je altijd te maken met een bepaalde indeling die je aan moet houden. De indeling zorgt er voor dat het mogelijk is om een duidelijk overzicht te houden over de brief. Bij de indeling gaat het om een inleiding, een middenstuk en een slot. 

De inleiding is het begin van een zakelijke brief. Bij de inleiding is het de bedoeling dat je jezelf voor stelt. Verder is het belangrijk om hier in te zetten wat de aanleiding of reden is voor het schrijven van de brief. Voor een bedrijf is het namelijk handig om dit te weten. 

Het middenstuk bevat de uitwerking van alle informatie. Hierbij werk je verschillende deelonderwerpen uit in verschillende alinea’s. Verder is het mogelijk om een toelichting op de inleiding te geven. Ook kunnen in het middenstuk een aantal voorbeelden en argumenten toegevoegd worden. 

Het slot van de brief is het laatste onderdeel van de zakelijke brief. In het slot is het de bedoeling dat je het doel van de brief herhaalt. Verder is het de bedoeling om in een slotzin te verwerken wat je precies van de ontvanger van de brief verwacht. 

Commerciële brief schrijven

Zo ongeveer het tegenovergestelde van een zakelijke brief is een commerciële brief. Een commerciële brief is namelijk een brief die een bedrijf kan richten aan klanten of aan andere bedrijven. Hierdoor is het mogelijk voor een bedrijf om nieuwe klanten te krijgen of om opnieuw interesse van bestaande klanten te wekken. 

Ezelsbruggetje voor een commerciële brief

Op het moment dat je een commerciële brief wilt schrijven, is het eigenlijk een redelijk makkelijk ezelsbruggetje die je kunt onthouden bij het schrijven van de brief. Dit ezelsbruggetje is AIDA. Dit is de opbouw die voor de commerciële brief gebruikt wordt. 

Wanneer je een commerciële brief moet schrijven, is het dan ook belangrijk om dit ezelsbruggetje in je hoofd te zetten. AIDA staat ook wel voor Aandacht, Interesse, Dromen en Actie. Hierin wordt de verschillende doelen van delen van de brieven in benoemd. 

In de eerste alinea is het de bedoeling om de aandacht te trekken. Dit is waar de eerst A dan ook voor staat. Aandacht kun je trekken door iets te schrijven wat interessant is voor de doelgroep die je voor ogen hebt. Ook is het mogelijk om iets te schrijven wat interesse opwekt. Het is ook mogelijk om dit voor elkaar te krijgen door middel van een afbeelding. 

In de tweede alinea is het de bedoeling om interesse van de lezer te wekken. Dit doe je door een aanbod zo persoonlijk en klantgericht mogelijk aan te bieden. Het is de bedoeling om dit zo mooi te benoemen dat de klant het idee heeft dat hij of zij dit product moet hebben. 

In de derde alinea is het de bedoeling om de klant te laten dromen. Dit doe je door de voordelen van een product of dienst te benoemen. Hierdoor zijn klanten eerder geneigd om hier gebruik van te maken. 

In de vierde alinea is het de bedoeling om de klant over te laten gaan tot actie. Actie is het reageren op het aanbod dat je aan de klant hebt gedaan in de tweede alinea. Hierbij is het de bedoeling om de klant over te zetten tot actie op de manier waarop jij dat wilt hebben. 

Het schrijven van een envelop

Bij het schrijven van een brief hoort ook een envelop schrijven bij. Dit komt omdat een envelop schrijven er voor zorgt dat je de brief ook daadwerkelijk op de post kunt doen. Op het moment dat je een brief op de post wilt doen, is een envelop schrijven eerst belangrijk om te doen. 

Door een envelop schrijven te doen, is het voor de post mogelijk om te weten waar de brief naar toe gaat. Hierom is het ook belangrijk om te weten hoe je het envelop schrijven aan moet pakken. Voor sommige mensen kan dit namelijk nog best een lastige klus zijn om te doen. 

Het schrijven van het adres

Een envelop schrijven begint altijd bij het adres waar de brief naar toe verzonden moet worden. De lengte van het adres mag vanaf 3 regels tot 6 regels innemen. De adresregels hebben een vaste volgorde die gehanteerd moet worden om alles goed te laten verlopen. 

Zo begint het bij de naam van de persoon waar de brief voor bedoeld is. Hierna komt de straatnaam en het huisnummer. In plaats van dit is het ook mogelijk om de postbus en het postbusnummer er op te zetten. Als laatste is het de bedoeling om de postcode en de plaatsnaam op de brief te zetten. 

Retouradres

Op het moment dat je niet zeker weet of je te maken hebt met de juiste adressering of omdat je het mogelijk wilt maken om de brief terug te sturen, is het mogelijk om een retouradres op de envelop te schrijven. Dit doe je door je naam, je adres en je postcode met plaatsnaam op de achterkant te zetten. 

Dit maakt het voor de persoon die de brief ontvangt ook mogelijk om deze naar je terug te sturen. Het kan erg handig zijn om hier gebruik van te maken. Vooral als een brief naar het verkeerde adres gestuurd is, is het belangrijk om te weten waar het adres is waar de brief vandaan komt. 

Postzegels

Bij het verzenden van een brief krijg je ook altijd te maken met postzegels. Dit komt omdat het niet mogelijk is om een brief te verzenden zonder dat je er een postzegel op plakt. Bij het plakken van een postzegel is het ook belangrijk om er voor te zorgen dat je deze op de juiste manier plakt. Dit komt omdat de brief anders niet goed verzonden kan worden. Het plakken van een postzegel is dan ook een belangrijk onderdeel van een envelop schrijven. 

Het is altijd de bedoeling om de postzegels in de rechter bovenhoek te plaatsen. Op die manier weet de postbode namelijk dat het gaat om een brief die in Nederland verzonden moet worden. Hierdoor is de kans groot dat de brief op de juiste manier aan komt bij de persoon waar je de brief naar toe hebt gestuurd. Dit is natuurlijk erg belangrijk om zeker te weten als je een brief wilt sturen. 

Geef een reactie

*

nl_NL_formalDutch